Ръководство

Розалина Симеонова Русенова

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветлина Вескова Митева

Помощник-директор по учебно-възпитателната дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангел Мичев Балев

Помощник-директор по учебно-възпитателната дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Ковачев

Помощник-директор по административно-стопанската дейност


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 44