Работа с ученици със СОП

 

  През учебната 2015/2016г. в СОУ "Васил Левски" - Троян по индивидуална образователна програма се обучават девет ученици със специални образователни потребности. С тях работят всеотдайно ресурсният педагог Ралица Колева и психоложката Милена Кабакчиева. Една част от учениците са в начален етап, а останалите са в гимназиален курс в професионална паралелка "Организация на хотелиерството". За тях преподавателите разработват индивидуални образователни програми за обучение по част от професия.

      Ресурсният кабинет е снабден с тестове и игри , чрез които учениците повишават интелекта, вниманието и сръчността си. Тестовете предоставят възможност за пространствено ориентиране, развитие на усета, изучаване на геометрични фигури, координация на движенията и изследване на двигателните умения. 
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 44