ПРОЕКТ ЗА МНОГОСТРАННО УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

"THE EUROPEAN ENERGY QUEST"

ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "КОМЕНСКИ", 
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ" 
КЪМ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ - 2011- 2013г.

За повече информация посетете сайта на проекта http://eeqbulgaria.blogspot.com
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vlevskiu/public_html/site/application/modules/default/controllers/IndexController.php on line 106