Дати за провеждане на НВО в 4 клас за учебната 2015/ 2016г.

Математика - 10.05.2016

Български език и литература - 12.05.2016

Човекът и природата - 13.05.2016

Човекът и обществото - 16.05.2016