Дата за провеждане на НВО по английски език в 8 подготвителен клас за учебната 2015/ 2016г.

Чужд език - интензивно изучаван в 8 клас - 20.06.2016