Прием в 5 клас за учебната 2016/ 2017г.
Състезание по математика за ученици от 4 клас- 17.05.2015
Състезание по БЕЛ - 16.05.2015
Ред и условия за прием в 5 клас за учебната 2015/2016г.
Списъци на приетите ученици в 5 клас за учебната 2014/ 2015г.
План-прием 2014/2015 учебна година
Резултати от състезанието по математика - 18.05.2014
Резултати от състезанието по БЕЛ - 17.05.2014
Ред и условия за прием в V клас за учебната 2014/ 2015г.
Заявление за явяване на състезания за участие в подбор за прием в 5 клас
План-прием 2013/2014 учебна година
Прием в V клас

Ред и условия за прием в V клас за учебната 2013/2014 година.

 

Свали файл