Четвъртокласниците споделят какво за тях е 24. май в онлайн анкета.

0

Възпитаниците на г-жа Атанаска Христова отговарят на въпроси като „Какво е за теб 24 май?“, „Какви чувства събужда у теб този празник?“ и „Как си представяш живота на българите без собствена писменост?“.

Изложба „Красотата на Земята през моя прозорец“

0 Тереза-Таракчиева

Ученици от начален етап на обучение също пожелаха да се включат в онлайн изложбата, посветена на Деня на Земята (22.04). Ето техните снимки и споделените мисли. Благодарим ви от сърце! Вярваме, че мечтите ви скоро ще станат реалност!