Втора ученическа конференция по статистика

Приключи Втората ученическа конференция, която беше организирана от нашето училище, в партньорство с Националния статистически институт, Община Троян и Регионалното управление на образованието – Ловеч. Събитието се проведе в залата ОЩЕ…

Посещение в „Троян Плаза“

Днес (06.04.2023) с моя клас, професионалната паралелка 9в, посетихме хотел „Троян Плаза“, заедно с г-жа Брилска. Това беше в часа по ГТИ (Гостоприемство в туристическа индустрия). Представител на персонала на ОЩЕ…

Посещение  на  9 в клас в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Днес,  20.10.2022 г.,  нашият 9В клас  (професионална паралелка – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“)  посети Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отидохме заедно  с г-жа Брилска в часовете ОЩЕ…

Посещение на ученици в „Шато Монтан“

Днес, 18 октомври, учениците от 9в клас (професионална паралелка – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“) за пръв път се докоснаха до реалната работа на своята бъдеща професия. Заедно с ОЩЕ…