Грипна ваканция до 24.01.2023 г. включително

Съгласно заповед № РД09-56/17.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката от 18.01.2023 г. до 24.201.2023 г. включително са обявени за неучебни дни. Повече информация в самата заповед на министъра: