Продължава дистанционното обучение

Поради влошената епидемиологична обстановка продължава дистанционното обучение. На основание Заповед № РД-09-З596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Директорът на СУ „Васил Левски“ – Троян издаде заповед за удължаване на ОЩЕ…

Преминаване към дистанционно обучение!

Поради достигната заболеваемост над 750 на 100000 души в Община Троян се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в общината, считано от четвъртък- 28.10.2021 г. до 05.11.2021 г. (влючително).Напомняме Ви, ОЩЕ…

Обучение на учениците от 4 януари

От 4 януари учениците от начален етап (I–IV клас) се връщат в училище за присъствено обучение. Съгласно заповед на Министъра на образованието и науката № РД09 – 3610/31.12.2020 учениците от ОЩЕ…