Благотворителен коледен базар

Ученическият съвет кани ученици, учители, както и непедагогическия персонал, на Благотворителен коледен базар, който ще се проведе на 15 декември от 10:25 (голямото междучасие) във фоайето на втория етаж. Призоваваме ОЩЕ…

Конкурс за картичка или сурвачка

Отлична възможност за изява на учениците от I до IV клас! Предлагаме на учениците от начален етап да вземат участие в конкурса, като изработят картичка или сурвачка. Победителите ще бъдат ОЩЕ…

Конкурс за най-добре украсена класна стая

В конкурса се включват всички класове в училище! Класовете се състезават в две възрастови групи: Първа възрастова група – от I до IVклас. Втора възрастова група – от V до ОЩЕ…