Различни, но заедно!

И тази година учениците от групите от целодневната организация на учебния ден отбелязаха Международния ден на толерантността. Румяна Мирова (учител в ЦОУД) и Ангелина Иванова (учител по български език и ОЩЕ…

Какво означава думата „толерантност“?

За това говориха днес учениците от 2. “а“ клас с класен ръководител г-жа Пенка Неофитова. Първо слушаха  „Приказка за цветовете“, от която научиха, че всеки цвят е създаден с определена ОЩЕ…

16 ноември – Ден на толерантността с IIIА и IVБ (ЦОУД)

Учим се да сме добри и да живеем заедно в този свят на многообразие! Под този надслов преминаха заниманията на децата от III „а“ и IV „б“ клас в група ОЩЕ…

Да бъдем толерантни

Днес, макар и с мъничко закъснение, учениците от групите в Целодневната организация на учебния ден отбелязаха Международния ден на толерантността. Г-жа Румяна Мирова (учител в ЦОУД) и г-жа Ангелина Иванова ОЩЕ…