Покана за участие в общо отчетно събрание

0 otchetno-izborno-sybranie

Сдружение „ Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян ул.” 34-и Троянски полк” № 43 ПОКАНА за участие в ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян,регистрирано по реда на чл.18,ал.4 от ЗЮЛНЦ и чл.595 от ГПК, на основание чл.21/1/ […]