ВНИМАНИЕ! Как ще продължи обучението през втория срок?

Съгласно заповед на Директора на СУ „Васил Левски“ № 213/29.01.2021, на основание заповед № РД 09-3472/27.11.2020 на Министъра на образованието и науката Учебният процес в СУ „Васил Левски“ – Троян продължава ОЩЕ…