Посещение в „Троян Плаза“

Днес (06.04.2023) с моя клас, професионалната паралелка 9в, посетихме хотел „Троян Плаза“, заедно с г-жа Брилска. Това беше в часа по ГТИ (Гостоприемство в туристическа индустрия). Представител на персонала на ОЩЕ…

Посещение  на  9 в клас в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Днес,  20.10.2022 г.,  нашият 9В клас  (професионална паралелка – професия „Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството“)  посети Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отидохме заедно  с г-жа Брилска в часовете ОЩЕ…

Очарователен начин да се докоснеш до чуждия свят!

Бяхме свидетели на нестандартен, но очарователен начин да се отбележи националният празник на Испания. Да започнем поред. 11А клас е „езикова“ паралелка, но паралелка, която усвоява не само почти баналния ОЩЕ…