Четем заедно

По инициатива на Фондация „Четене“, Фондация „Детски книги“ и Сдружение „Книги и четене“, с подкрепата на Stiftung Lesen (Фондация „Четене“), Германия, на 17.11.23 г. се проведе Ден на четенето – ОЩЕ…