Посещение в „Троян Плаза“

Днес (06.04.2023) с моя клас, професионалната паралелка 9в, посетихме хотел „Троян Плаза“, заедно с г-жа Брилска. Това беше в часа по ГТИ (Гостоприемство в туристическа индустрия). Представител на персонала на ОЩЕ…