Електронната раница – още един полезен инструмент

Проведеното обучение на тема „Използването на електронни ресурси – налични технически средства и интерактивни платформи за онлайн и дистанционно обучение“ е предназначено за учители по всички дисциплини от 1 до ОЩЕ…