График за провеждане на факултативните учебни часове през първи срок на учебната 2022/ 2023 година

Клас Учебен предмет Брой часове Ръководител Ден Стая Час V а ФУЧ Човекът и природата 1 М. Тенева Понеделник 109 13:50 V а – I група ФУЧ Компютърно моделиране и ОЩЕ…

График на консултациите на учителите с ученици за първи срок на учебната 2022/ 2023 година

Име Презиме Фамилия Ден/час Стая Ангел Мичев Балев Понеделник/ 15:00 Дирекция Камелия Иванова Алексиева Понеделник/ 12:00 22 Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/ 15:00 22 Ангелина Тодорова Иванова Четвъртък/ 14:00 медии Андриана ОЩЕ…