Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година

Годишният план за работата на училището през учебната 2021/2022 година е приета на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 262, ОЩЕ…

Планове, правилници, програми

2021/2022 Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2021/2022 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…

Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2021/2022 година

Училищните учебни планове за учебната 2021/2022 година са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 18 от 01.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 22 от ОЩЕ…