Дневно разписание за учебната 2023-2024 година

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ТРОЯН ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА УЧЕНИЦИ 1.-2. КЛАС ЧАС НАЧАЛО НА ЧАСА КРАЙ НА ЧАСА 1 08:00 08:35 2 09:00 ОЩЕ…

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

На 14 септември 2023 година Педагогическият съвет на СУ „Васил Левски“ – Троян прие Правилник за дейността на училището през учебната 2023-2024 година.

Училищни учебни планове за начален етап (I–IV клас) за учебната 2023/2024 година

Училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година  са приети от Педагогическия съвет (Протокол № 16 от 01.09.2023 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (Протокол № 4 от 01.09.2023) ОЩЕ…

Училищни учебни планове за прогимназиален етап (V–VII клас) за учебната 2023/2024 година

Училищните учебни планове за учебната 2023/2024 година  са приети от Педагогическия съвет (Протокол № 16 от 01.09.2023 г.); съгласувани са с Обществения съвет към училището (Протокол № 4 от 01.09.2023) ОЩЕ…