Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година е одобрена от Обществения съвет, приета е с Решение на Педагогическия съвет и е утвърдена със заповед ОЩЕ…

Годишен план за дейността на СУ „Васил Левски“ – Троян за учебната 2023/2024 година.

С годишния план за дейността на училището можете да се запознаете тука.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година

С плана за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година можете да се запознаете тук.

График на консултациите на учителите с ученици през I срок на учебната 2023/ 2024 година

Име Презиме Фамилия Ден/час Стая Ангел Мичев Балев Понеделник/14:00 Дирекция Камелия Иванова Алексиева Понеделник/13:00 Кабинет № 22 Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/14:00 Кабинет № 22 Андриана Цветанова Хаджийска Сряда/13:20 STEM Ангелина ОЩЕ…