Годишен план за дейността на СУ „Васил Левски“ – Троян за учебната 2023/2024 година.

С годишния план за дейността на училището можете да се запознаете тука.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година

С плана за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година можете да се запознаете тук.

График на консултациите на учителите с ученици през I срок на учебната 2023/ 2024 година

Име Презиме Фамилия Ден/час Стая Ангел Мичев Балев Понеделник/14:00 Дирекция Камелия Иванова Алексиева Понеделник/13:00 Кабинет № 22 Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/14:00 Кабинет № 22 Андриана Цветанова Хаджийска Сряда/13:20 STEM Ангелина ОЩЕ…

График на консултациите на учителите с родители през I срок на учебната 2023/ 2024 година

№ Име Презиме Фамилия Ден/час Стая   Ангел Мичев Балев Понеделник/ 13: 00 Дирекция   Камелия Иванова Алексиева Понеделник/ 13: 40 Кабинет № 22   Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/ 13: ОЩЕ…

График за провеждане на факултативните учебни часове през I срок на учебната 2023/ 2024 година

Клас ФУЧ – Учебен предмет Брой часове Ръководител Ден Стая Час V а КМИТ 1 Божков/Шабанова Вторник 202 14:00 V а КМИТ 1 Божков/Шабанова Вторник 202 14:00 V а ЧП ОЩЕ…