График на консултациите на учителите с ученици през I срок на учебната 2023/ 2024 година

Име Презиме Фамилия Ден/час Стая Ангел Мичев Балев Понеделник/14:00 Дирекция Камелия Иванова Алексиева Понеделник/13:00 Кабинет № 22 Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/14:00 Кабинет № 22 Андриана Цветанова Хаджийска Сряда/13:20 STEM Ангелина ОЩЕ…

График на консултациите на учителите с родители през I срок на учебната 2023/ 2024 година

№ Име Презиме Фамилия Ден/час Стая   Ангел Мичев Балев Понеделник/ 13: 00 Дирекция   Камелия Иванова Алексиева Понеделник/ 13: 40 Кабинет № 22   Ивайло Цветанов Йорданов Понеделник/ 13: ОЩЕ…

График за провеждане на факултативните учебни часове през I срок на учебната 2023/ 2024 година

Клас ФУЧ – Учебен предмет Брой часове Ръководител Ден Стая Час V а КМИТ 1 Божков/Шабанова Вторник 202 14:00 V а КМИТ 1 Божков/Шабанова Вторник 202 14:00 V а ЧП ОЩЕ…

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Ловеч

Съгласно ЗАПОВЕД  на Министъра на образованието №  РД 09-4061 от  30.08.2022 г. и на основание   чл. 83, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите ОЩЕ…