График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

Оттук можете да изтеглите графика за провеждане на СИПП и ФУЧ: http://График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

График на консултациите на учителите с родители за II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите графика с консултациите на учителите с родители: https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/консултации-с-учители-1.pdf