График за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите Графика за консултациите на учителите с ученици през II срок на учебната 2020/2021 година. https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/график-с-ученици.pdf

План-програма за безопасност на движението по пътищата на СУ „Васил Левски“ –Троян за 2021 година

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г., Плана за действие 2021–2023 към Националната стратегия за безопасност на движението ОЩЕ…

График на консултациите на учителите с родители

за I срок на учебната 2020/2021 година Име Фамилия Ден, час Стая Ангел Балев понеделник, 15:10–15:50 Кабинет 21 Камелия Алексиева понеделник, 12:30–13:10 Кабинет 22 Ренета Бакарова четвъртък, 14:00 Кабинет 22 ОЩЕ…

График за консултациите на учителите с ученици

за I срок на учебната 2020/2021 година Име, фамилия Ден/час Стая Ангел Балев понеделник, 14:30 21 Камелия Алексиева понеделник, 13:25 22 Ренета Бакарова сряда, 13:20 213 Ангелина Иванова четвъртък, 13:30 ОЩЕ…