График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е Графикът на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година.

График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

Оттук можете да изтеглите графика за провеждане на СИПП и ФУЧ: http://График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок