Училищни учебни планове – начален етап

Училищните учебни планове за класовете в начален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 ОЩЕ…

Училищни учебни планове за класовете в прогимназиален етап

Училищните учебни планове за класовете в прогимназиален етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 ОЩЕ…

Училищни учебни планове за класовете в първи гимназиален етап

Училищните учебни планове за класовете в първи гимназиален етап етап са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол ОЩЕ…

Училищни учебни планове за XI-XII клас

Училищните учебни планове за XI-XII клас са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 16 от 01.09.2020 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 14 от 01.09.2020 ОЩЕ…