Планове, правилници, програми

2021/2022 Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2021/2022 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…

Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян за периода 2014–2020 бе приета на заседание на Педагогическия съвет през 2014 година (може да бъде изтеглена оттук). През 2020 г. ОЩЕ…