Правила за определяне на условията и реда за организиране на СФО

В прикачения по-долу файл са Правилата за определяне на условията и реда за организиране на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година в СУ „Васил Левски“ – Троян

Планове, правилници, програми

2022/2023 Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2022/2023 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…