Планове, правилници, програми

2021/2022 Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2021/2022 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…