Годишен план за дейността на СУ „Васил Левски“ – Троян за учебната 2023/2024 година.

С годишния план за дейността на училището можете да се запознаете тука.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година

С плана за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 година можете да се запознаете тук.

Правилник за дейността на училището през учебната 2023/2024 година

На 14 септември 2023 година Педагогическият съвет на СУ „Васил Левски“ – Троян прие Правилник за дейността на училището през учебната 2023-2024 година.

Правила за определяне на условията и реда за организиране на СФО

В прикачения по-долу файл са Правилата за определяне на условията и реда за организиране на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година в СУ „Васил Левски“ – Троян