Планове, правилници, програми

2022/2023 Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2022/2023 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…