Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2023/2028 година е одобрена от Обществения съвет, приета е с Решение на Педагогическия съвет и е утвърдена със заповед ОЩЕ…

Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян за периода 2014–2020 бе приета на заседание на Педагогическия съвет през 2014 година (може да бъде изтеглена оттук). През 2020 г. ОЩЕ…