Правила за определяне на условията и реда за организиране на СФО

В прикачения по-долу файл са Правилата за определяне на условията и реда за организиране на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 година в СУ „Васил Левски“ – Троян

Планове, правилници, програми

2022/2023 Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 година – отвори Етичен кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците през учебната  2022/2023 учебна година – отвори Мерки ОЩЕ…

Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян през периода 2021/2025 година

Стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ – Троян за периода 2014–2020 бе приета на заседание на Педагогическия съвет през 2014 година (може да бъде изтеглена оттук). През 2020 г. ОЩЕ…