Възстановяване на присъствените учебни занятия

Съгласно заповед на № 329/08.04.2021 на Директора на училището, присъствените учебни занятия за учениците ще бъдат възстановени при спазване на следния график: (1) Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците ОЩЕ…

Допълнителен час по физическо възпитание и учебен час за спортни дейности за втория срок на учебната 2020/ 2021 година

Оттук можете да изтеглите графика на допълнителните часове по физическо възпитание и учебния час за втория срок на учебната 2020/ 2021 година: https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/физическозвъзпитание-и-спорт.pdf

График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

Оттук можете да изтеглите графика за провеждане на СИПП и ФУЧ: http://График за провеждане на часовете: СИП и ФУЧ през учебната 2020/ 2021 година – втори срок

График на консултациите на учителите с родители за II срок на учебната 2020/2021 година

Оттук можете да изтеглите графика с консултациите на учителите с родители: https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/консултации-с-учители-1.pdf

График за класните работи за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г.

Графика за класните работи за втория учебен срок на учебната 2020/2021 г. можете да изтеглите оттук. https://vlevski.eu/wp-content/uploads/2021/03/Класни-работи.pdf