Покана за участие в общо отчетно събрание на училищното настоятелство

Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при Средно училище „ Васил Левски” – град Троян, с ЕИК 110568333, на основание чл.21/1/ от Устава на Сдружението, СВИКВА редовно Общо събрание ОЩЕ…

Училищно настоятелство

Съветът на настоятелите (училищното настоятелство) подпомага дейността на училищното ръководство и на училището като цяло. Регистрирано е по реда на чл. 18, ал. 4 от ЗЮЛНЦ и чл. 595 от ОЩЕ…

Непедагогически състав

Александър Маринов Анна Комитова Гинка Василева Данчо Стоевски Дора Петрова Иван Гадевски Иван Йонков Илия Минков Катерина Димитрова Лиляна Шотинска Мариета Иванова Мария Христова Милка Семерджиева Николета Иванова Павлинета Калева ОЩЕ…