Обучение на здравна тематика за обогатяване на знанията и уменията на педагогическите специалисти

Педагогическите специалисти от СУ „Васил Левски“ бяха включени в обучение, част от планираната в началото на учебната година външноинституционална квалификационна дейност. В съботния ден, на 13 януари 2024г., 54 учители ОЩЕ…

Обучение за повишаване квалификацията на учителите от СУ „В. Левски“

Екип от лектори на РААБЕ България ЕООД подготви и реализира на 13 и 14 ноември 2023 год. обучение на учителите от СУ „В. Левски“ за работа с единната безплатна електронна ОЩЕ…

Участие в международен педагогически форум

Радостка Петкова, учител по български език и литература, история и цивилизация и психология, и Валентина Маринова, начален учител, взеха участие в XII Международна педагогическа конференция на тема: „Новите образователни предизвикателства ОЩЕ…

Квалификацията в СУ „Васил Левски“ продължава – 18 педагози участват в обучителен курс

В последните три дена от настоящата седмица 18 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, се включиха в изнесено обучение в парк хотел „Арбанаси“ в едноименното великотърновско ОЩЕ…