ПОГЛЕД НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ КЪМ ДИГИТАЛНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО ИМ

Проектно – базираното обучение и компетентностният подход бяха във фокуса на обучението на 58 педагогически специалисти от Средно училище „Васил Левски“ – град Троян, в първите декемврийски дни на 2021г.. ОЩЕ…

Първа среща по проект „Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage“ на програма „Еразъм +“

От 18.10 до 24.10.2021г. четирима ученици и трима предподаватели от СУ „Васил Левски“, гр. Троян  пътуваха до остров Сицилия ( Италия) по проект на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Проектът ОЩЕ…

Продължава дистанционното обучение

Поради влошената епидемиологична обстановка продължава дистанционното обучение. На основание Заповед № РД-09-З596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката, Директорът на СУ „Васил Левски“ – Троян издаде заповед за удължаване на ОЩЕ…