Повишаване на качеството на образованието

С цел повишаване на качеството на образованието, Педагогическият съвет на училището приема План за квалификационната дейност, разработен на основание чл. 263, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и ОЩЕ…

Национални състезания по професии за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания по професии, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.