Национални състезания за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.

Национални олимпиади за учебната 2020/2021

И през новата учебна година учениците могат да се включат в различни състезания и олимпиади. Графика за провеждане на олимпиадите, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № ОЩЕ…

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година

Министерството на образованието и науката публикува Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Представяме на учениците и учителите възможност да изберат своята възможност ОЩЕ…

Непедагогически състав

Александър Маринов Анна Комитова Гинка Василева Данчо Стоевски Дора Петрова Иван Гадевски Иван Йонков Илия Минков Катерина Димитрова Лиляна Шотинска Мариета Иванова Мария Христова Милка Семерджиева Николета Иванова Павлинета Калева ОЩЕ…