Национални състезания по професии за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания по професии, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.

Национални състезания за учебната 2020/2021

Графика за провеждане на националните състезания, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД09-2134/28.08.2020 г. (публ. 04.09.2020 г.) можете да изтеглите оттук.

Национални олимпиади за учебната 2020/2021

И през новата учебна година учениците могат да се включат в различни състезания и олимпиади. Графика за провеждане на олимпиадите, утвърден със Заповед на Министъра на образованието и науката № ОЩЕ…

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година

Министерството на образованието и науката публикува Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Представяме на учениците и учителите възможност да изберат своята възможност ОЩЕ…