Реализиран план-прием след VII клас

През последните 3 години училището успешно реализира заявения план-прием след VIII клас, като учениците бяха приети със следния бал: 2020/2021 учебна година   Максимален Минимален Профил„Чужди езици“ 427 211 Профил„Софтуерни ОЩЕ…

Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

В прикачените по-долу файлове са информацията и необходимите документи за прием в I клас. ВАЖНО:1. При подаване на заявление за прием в първи клас е необходимо да приложите документ, доказващ ОЩЕ…