Списък на приетите ученици в пети клас за учебната 2022/2023 година

По-долу са списъците на приетите ученици в пети клас за учебната 2022/2023 година. Предстои обаждане от съответния класен ръководител на Вашия син/дъщеря в началото на месец септември 2022 година за ОЩЕ…

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

В прикачения по-долу файл е списъкът на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година. Срокът за записване е от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г. включително от 07:30 до ОЩЕ…

Реализиран план-прием след VII клас

През последните 3 години училището успешно реализира заявения план-прием след VIII клас, като учениците бяха приети със следния бал: 2020/2021 учебна година   Максимален Минимален Профил„Чужди езици“ 427 211 Профил„Софтуерни ОЩЕ…