Добри практики по Програма „Еразъм+“ КД1

По покана на колегите, работещи по проект “From Game to SТEM”, Магда Латинска и Мария Нанкова, част от екипа на „Иновативна класна стая днес“, проект по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1, ОЩЕ…

Последна мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“

От 28 ноември до 2 декември 2022 год. нашето училище беше домакин на петата мобилност по проект “From Game to SТEM” по Програма „Еразъм+“. Гости на събитието бяха учители и ученици от Сърбия, Полша, Турция ОЩЕ…

Споделен опит от курс за учители

През месец юли преподавателите по английски език Тинка Бойнова и Диляна Табакова взеха участие в курса Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies, който се проведе в Барселона, Испания. Приемащата ОЩЕ…

Еразъм+ в Барселона, Испания

Един спомен от Испания https://youtu.be/CRYYU9UWx7M Диляна Табакова и Тинка Бойнова – старши учители по английски език в нашето училище – участваха в квалификационен курс „Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies“ ОЩЕ…