В очакване на Коледа

Малките ученици от 3. и 4. клас, които през тази учебна година са част от групата за занимания по интереси -„Роботика“, участваха в забавна Коледна работилница. Те създадоха анимирани картички ОЩЕ…

Обучение за повишаване квалификацията на учителите от СУ „В. Левски“

Екип от лектори на РААБЕ България ЕООД подготви и реализира на 13 и 14 ноември 2023 год. обучение на учителите от СУ „В. Левски“ за работа с единната безплатна електронна ОЩЕ…

Начало на проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В училище започнаха  тренинги по проект   BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. С голямо удоволствие в заниманието се включиха учениците от  2а и 2б клас. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен ОЩЕ…

Проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2023/2024 година

През учебната 2023/2024 год. продължават дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския ОЩЕ…

С Апостола в сърцето

Дейностите, част от новия училищен проект „Пътешествие във времето“ по национална програма „България- образователни маршрути“, модул „Културните и научните институции като образователна среда“, който ще се реализира през тази уебна ОЩЕ…