Проект “Образование за утрешния ден“

Проект “Образование за утрешния ден“ Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и ОЩЕ…

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Проектът „Училище за откриватели“ ще даде възможност за продължаване и утвърждаване на добрите традиции за активно сътрудничество между учители, музейни специалисти, представители на местната общност и родители при реализиране на ОЩЕ…

Библиотеката – място за усвояване на знания

Проектът „Библиотеката – място за усвояване на знания“, който ще се реализира от СУ „Васил Левски“ – Троян през учебната 2020/ 2021 год., е иновативен модел за работа с ученици. ОЩЕ…