Начало на проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В училище започнаха  тренинги по проект   BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. С голямо удоволствие в заниманието се включиха учениците от  2а и 2б клас. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен ОЩЕ…

Проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2023/2024 година

През учебната 2023/2024 год. продължават дейностите по проект „Образование за утрешния ден“. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския ОЩЕ…

С Апостола в сърцето

Дейностите, част от новия училищен проект „Пътешествие във времето“ по национална програма „България- образователни маршрути“, модул „Културните и научните институции като образователна среда“, който ще се реализира през тази уебна ОЩЕ…

Сандвичи с настроение :)

Здравословното хранене не е непременно скучно и безвкусно. В това се убедиха днес малките ученици от 1Б клас. С много игри и забавления първокласниците затвърдиха своите знания за ползата от ОЩЕ…

Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ОЩЕ…