Интересна и много полезна беседа

На 22.01.2020 г. учениците от иновативните паралелки – 5. а и 5. б клас бяха активни участници в беседа на тема „Влияние на замърсяването на въздуха върху  човешката дихателна система“. Лекторът, д-р Любомир Божков от Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести, гр. Троян, по достъпен и интересен начин запозна петокласниците с опасностите за здравето, до които води замърсяването на атмосферния въздух, със завишените количества въглероден диоксид, серни и други оксиди, засягащи дихателната система на човека.

            Мнозина се възползваха от възможността, която предостави д-р Божков на учениците – чрез преносим уред да измерят количеството на кислород в тялото си. Беседата предизвика толкова голям интерес, че неусетно премина в оживена дискусия.

            Предстоят още много дейности по проекта „Иновативно училище“, които ще бъдат осъществени през следващите месеци.

Текст и снимки: М. Тенева, М. Латинска, ФУЧ „Медии“