Здравна беседа

По повод на Националната антиспин кампания, която се провежда за втора поредна година, на 03.02.2020 г. пред учениците от шестите класове експерт Николова представи една важна тема – за общуването между младите хора в пубертета, за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и инфекции, предавани по полов път. Целта е чрез ранно информиране за начините на заразяване и предаване на инфекции да се формира нагласа у младите хора за здравословно сексуално поведение.