Табло за Васил Левски

Учениците от ЦДО – 4.а клас със своя възпитател госпожа Красимира Димова потърсиха и успяха да съберат интересна информация и снимков материал за живота и героичното дело на Васил Левски. Изработиха табло, посветено на Апостола, което поставиха пред класната си стая.