СУ „Васил Левски“ жъне успехи на езика на Сервантес

Когато влагаш любов в това, което правиш, резултатите не закъсняват. Само петима са учениците, които през петте години в които съществува профил „Чужди езици“ с изучаване на испански като втори чужд език в СУ „Васил Левски“ – Троян, са се явявали на сертификатните изпити ДЕЛЕ за владеене на испански език,  но малко по малко техният брой расте. Може би защото да се явиш пред комисия и да докажеш своите знания на езика на Сервантес, когато го изучаваш със само 4 часа седмично, изисква и малко кураж. Тази година ниво В2 защити успешно зрелостникът Спас Христов – един от най – старателните участници в проекта „Виртуален пътешественик“ по програма Еразъм+, чиито работен език – испански- се изучава като втори чужд и в страните – партньори Италия, Германия, Полша, Португалия. Спас имаше възможност да се включи във втората работна визита през февруари 2019 г. във Валенсия- също партньор по проекта. Това амбицира зрелостника да докаже своите знания и умения и да се включи успешно и в олимпиадите по испански език на общинско и областно и национално ниво, насърчаван от двете си учителки по чужд език – Ренета Христова и Вяра Дочева. С международния сертификат, издаден от Министерството на образованието и професионалната квалификация на Испания, той вече има право да кандидатства във всички висши учебни заведения в Испания, в  специалностите с изучаване на испански език в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“ и НБУ.  Пожелаваме успех на Спас на предстоящите зрелостни и кандидат – студентски изпити!