„Днешните новини ще бъдат история утре“

„Днешните новини ще бъдат история утре“ с това мото започна на 26.02.2020 г. в 9.а клас откритият урок, който включваше  учебните предмети  български език и литература и история. Темата на този нестандартен час е „Няма нищо по-старо от вчерашен вестник и по-ценно от стар вестник“. Ръководени от своите преподаватели, госпожа Мария Църовска и госпожа Цветелина Мутафова, учениците трябваше да влязат в ролята на журналистически екипи от три периода на българската действителност: 1919 г., 1989 г. и  отминалата 2019 година. С любезното съдействие на служителите от Градската библиотека- госпожа Вихра Петрова и госпожа Тотка Станчева, на деветокласниците бяха предоставени голямо количество публицистични материали, с които те имаха възможност да се запознаят в хода на урока и да изработят три вестника по зададен алгоритъм. След жребий всички бяха разделени на три отбора и започнаха съставянето на своите ежедневници. Главни редактори, репортери и говорители трескаво обсъждаха, подбираха, одобряваха или отхвърляха медийни текстове. След определеното за подготовка време екипите представиха днешните си броеве. Журналистите от първия отбор се върнаха в далечната 1919 г., озаглавявайки своя вестник „Балканджии“, предизвикателство за тях беше старият стил на писане и архаичните думи и изрази. Докоснаха се до трагични и героични събития и величави личности от българската история, усетиха чара на една отминала епоха с нейните злободневни теми, моди, обноски и лек градски хумор. Отбор две избра заглавието „Вчера и днес“. Знаковата 1989 г., годината на прехода, изправи екипа пред лозунги за промяна, за демокрация и свобода на словото. Младите хора бяха провокирани от лица и събития към размисли и сравнения. А за третия отбор връщането беше в отминалата 2019 г. Журналистите от вестник „Отзвук“ подбраха разнообразни материали, чрез които направиха своеобразна класация и оценка на значимите събития, на които те са съвременници. Вживявайки се в интересна творческа роля, деветокласниците усетиха на практика колко значима е четвъртата власт – журналистиката и колко важно е формирането на собствено мнение и лична позиция. Гости на открития урок бяха експертите от РУО, гр. Ловеч  госпожа Соня Недкова и госпожа Станка Цанова , преподаватели от училищата в Ловешка област.

Текст и снимки: ФУЧ „Медии“