Уроците на гората

На 28.02.2020 г. се проведе регионално състезание „Уроците на гората“ по методите на „горската педагогика“. Участие взеха учениците от 5.а и 5.б клас, които са иновативните паралелки на СУ „Васил Левски“. Победителите ще продължат в областния кръг. Финалът е на 6 април, когато е Денят на гората, и ще се проведе в гр. Кърджали  За последните пет години повече от 12 000 деца от цялата страна са участвали в игрите „Лесовъд за един ден“, като обхватът на кампанията всяка година се разширява.