Практическо наблюдение

Учениците от иновативните паралелки – 5.а и 5.б клас, под ръководството на своите преподаватели по учебния предмет Човекът и природата госпожа Мариела Тенева и госпожа Магда Латинска на 02.03.2020 г. посетиха Регионална лаборатория гр. Плевен, която е към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Лабораторията осъществява мониторинга на околната среда на територията на две области – Плевен и Ловеч. Петокласниците получиха важна информация и на практика се запознаха с методите, чрез които се изследва нивото на замърсеност на въздуха, начините за събиране на проби и тяхното изследване. Разгледаха системата за получаване на ултрачиста вода, която се използва за приготвяне на лекарства и медицински разтвори, както и за лабораторни изследвания. Голям интерес предизвика материалът кевлар, органичен полимер, устойчив на влага и гниене, чиято проба е до 5 пъти по-здрава от пробата на стомана със същото тегло. Кевларът издържа на температура до 450 градуса и по тази причина се използва при производството на бронежилетки, работни облекла, подложки за дискови спирачки, както и като филтър в апаратите на лабораториите. Посещението обогати и разшири знанията и представите на учениците, провокира ги да търсят още информация за чутото и видяното.

Текст и снимки: Магда Латинска, Мариела Тенева,  ФУЧ „Медии“