Отчет по бюджета на училището към 31 март 2020 година

Съгласно чл. 290 (3) от Закона за предучилищното и училищното образование, публикуваме информация за изпълнение на бюджета на училището.

Отчета за бюджета на училището към 31 март 2020 г. можете да изтеглите оттук.